Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Włocławek

Jeszcze 21 i 28 listopada oraz 5 i 12 grudnia 2020 r. mieszkańcy włocławskich osiedli będą mogli pozbyć się mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Pierwsza ze zbiórek odbyła się 14 listopada na osiedlu Śródmieście. 

Kolejne zbiórki odbędą się: 21 listopada 2020r. - osiedle POŁUDNIE,  28 listopada 2020r. - osiedle KAZIMIERZA WIELKIEGO oraz WSCHÓD I RYBNICA, 5 grudnia 2020r. - osiedle ZAZAMCZE i ZACHÓD, 12 grudnia 2020r. - osiedle MICHELIN, ZAWIŚLE.