Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Włocławek

Włocławska komenda wzbogaciła się o 4 nowe osoby, które w reżimie sanitarnym złożyły ślubowanie i tym samym zostały młodymi policjantami. „Gratuluję Wam świadomego wyboru o wstąpieniu w szeregi Policji” – takimi słowami przywitała ich Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku podinsp. Anna Kochowicz.

Dzisiaj (19.11.2020) w pomieszczeniach budynku komendy we Włocławku odbyła się uroczystość przyjęcia w szeregi naszej formacji 4 nowych osób, 3 mężczyzn i 1 kobiety. Nowi policjanci wypowiedzieli słowa Roty, które stanowią bardzo ważne zobowiązanie:

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Po złożeniu ślubowania Zastępca Komendanta Miejskiego podinsp. Anna Kochowicz pogratulowała im wstąpienia do służby oraz zwróciła się do nich następującymi słowami:

„Po złożonym dziś ślubowaniu będziecie zdobywać wiedzę i umiejętności, które niezbędne są w służbie.

W służbie, która jest trudna, wymaga odpowiedzialności i zaangażowania, bo troska o drugiego człowieka bywa angażująca emocjonalnie i fizycznie.

W służbie społeczeństwu bądźcie odważni, sumienni, uczciwi, życzliwi, bezstronni o ofiarni oraz dbajcie o wizerunek formacji, pamiętając, że policjantem jest się zawsze.

Życzę Wam satysfakcji ze służby, podejmowania zawsze dobrych decyzji. Jestem pewna, że już wkrótce pokochacie swój zawód.”

Kiedy nowo przyjęci policjanci zakończą wszystkie etapy szkoleń, powrócą do włocławskiej jednostki, gdzie pełnić będą swoją służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu.

Niestety, ze względów sanitarnych, tym razem uroczystość odbyła się bez szerokiego grona gości i bliskich ślubujących policjantów.

  • Ślubowanie policjantów w pomieszczeniu komendy policji. Na przodzie czterej nowi policjanci a w tle poczet sztandarowy.
  • Przyjęcie meldunku przez Panią Komendant stojącą po lewej stronie, po prawej dowódca uroczystości w tle stoją nowi policjanci
  • Na przodzie widoczna od tyłu nowa policjantka a w tle widać Panią Komendant
  • Od lewej strony nowi policjanci podczas ślubowania a po prawej sztandar policji
  • Po lewej stronie stojący nowi policjanci podczas ślubowania a w tle widać poczet sztandarowy