Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Włocławek

W dniu 31.07.2020 r. firma "LUX-DOM" planuje przystąpić do realizacji robót budowlanych polegających na rozbudowie ul. Kraszewskiego. Prace obejmują odcinek od ul. Traugutta do ul. Okrężnej.  

W związku z robotami, od 31.07.2020 r. w tym rejonie miasta wystąpią utrudnienia w ruchu.

Przypomnijmy, że zakres inwestycji obejmuje między innymi: budowę/rozbudowę jezdni, budowę skrzyżowania skanalizowanego typu rondo, budowę miejsc parkingowych i chodników oraz drogi dla rowerów.

Powstanie też sieć kanalizacji deszczowej i oświetlenie uliczne.

Zadanie zrealizuje, wyłonione w trybie przetargu, konsorcjum firm: „LUX-DOM” oraz Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych.