Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Włocławek

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji informuje,  że podjęła decyzję o zatwierdzeniu do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 179 przedsięwzięć w ramach II naboru 2019r. formularzy zgłoszeniowych składanych w terminie do dnia 31 października 2019r.

Z Włocławka znalazły się następujące przedsięwzięcia: Zespołu Szkół Akademickich "Poza horyzontem-nauka i wiedza łączą Europę" - kwota 99 342,00 zł; Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 „Hiszpańskie rytmy i polska cooltura” – kwota 84 031,00 zł; Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej „Podróże w nieznane - śladami wielkich odkrywców Włocławek” - 177 890,00 zł.

Pełna informacja opublikowana jest pod adresem  https://power.frse.org.pl/wp-content/uploads/2020/02/LISTA-RANKINGOWA-II-NAB%C3%93R-2019_1.pdf.