Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Włocławek

6 grudnia 2019 roku w godz. 15.00- 17.00 w sali seminaryjnej Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2020.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty wpisujące się w cel, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. 

Warto dodać, że organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego mogą wziąć udział w konkursie FIO 2020 w Priorytetach 2-4. W ramach konkursu dofinansowanych zostanie około 300 ofert.

Najważniejsze informacje o konkursie: jedna organizacja może złożyć jedną ofertę, termin składania ofert upływa 23 grudnia 2019 r. o godz. 12.00, projekty mogą być realizowane od 1 stycznia do 30 listopada 2020 r., maksymalna kwota dotacji – do 120 000,00 zł, wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

Pełna informacja na ten temat: cop.wloclawek.pl.


1000 Znaków do wykorzystania