Narada Komendantow Gminnych OSP 12.2019W dniu 3 grudnia 2019 roku w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się narada komendantów gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych oraz naczelników OSP z terenu powiatu włocławskiego, włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 

Uczestników narady powitał komendant miejski PSP st.bryg. Adam Dominikowski. Następnie głos zabrali goście: zastępca kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Jacek Kaczmarek i wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. kujawsko-pomorskiego dh Marian Mikołajczyk.

W trakcie narady:

  • omówiono zagadnienia dotyczące zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) pod kątem procedur działania jednostek ochrony przeciwpożarowej,
  • podsumowano szkolenia członków jednostek OSP w 2019 roku oraz przedstawiono plan szkoleń na 2020 rok,
  • omówiono dofinansowanie jednostek OSP w 2019 roku i jego rozliczanie,
  • przedstawiono cele kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa",
  • omówiono bieżące sprawy operacyjne.

Na zakończenie przeprowadzono szkolenie z łączności radiowej w sieci radiowej.

⇐ COFNIJ