W Zespole Szkół nr 3 zakończyło się przygotowanie uczniów do mobilności w ramach projektu pn. "Polsko - hiszpańskie wariacje”.

Grupa uczniów przez miesiąc brała udział zajęciach językowych, kulturowych i merytorycznych. W czasie przygotowania uczniowie poznawali podstawowe słówka hiszpańskiego, poznawali tradycję i kulturę kraju, do którego jadą. Ponadto grupa przygotowała program artystyczny, współtworzyła materiał do portfolio, a także projekty koszulek, ulotek promujących Zespół Szkół nr 3.

Teraz przed uczestnikami projektu kolejny etap: realizacja tego wszystkiego w Hiszpanii, w zaprzyjaźnionej szkole.

Projekt jest realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ponadnarodowa mobilność uczniów z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, finansowanego z EFS.

Pełna informacja na ten temat: www.zs3wek.pl.