Cwiczenia - Instal-ProjektW dniu 3 października 2019 roku przeprowadzono ćwiczenia w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych w firmie Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy s.j. w Nowej Wsi koło Włocławka.

 

 

Przystępując do ćwiczeń założono, że w magazynie wysokiego składowania doszło do zapalenia się palety z zapakowanymi w kartony grzejnikami z uwagi na blisko znajdującą się nagrzewnicę. Do centrali systemu sygnalizacji pożaru wchodzi alarm pożarowy. We wskazane przez centralę miejsce natychmiast udaje się pracownik, który potwierdza pożar w magazynie wysokiego składowania w jednym z sektorów, na którym znajdują się palety z zapakowanymi grzejnikami. Z uwagi na silne zadymienie i bezskuteczne użycie podręcznego sprzętu gaśniczego, działania zostają zaprzestane i zostaje ogłoszony alarm o ewakuacji zakładu. Zgodnie z procedurą pracownik zakładu o występującym zdarzeniu informuje osoby funkcyjne oraz dzwoni na numer alarmowy 998/112. Po dojeździe na miejsce zdarzenia kierujący działaniem ratowniczym informuje Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku o pożarze w magazynie wysokiego składowania.

Celem ćwiczeń, w których brały udział cztery zastępy (15 strażaków) z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP we Włocławku, było:

 • sprawdzenie sposobu alarmowania przez pracowników ochrony w przypadku pożaru lub innego zagrożenia,
 • sprawdzenie działania systemu sygnalizacji pożaru,
 • sprawdzenie czasu dojazdu oraz dróg dojazdowych do obiektu,
 • sprawdzenie działania hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych,
 • sprawdzenie umiejętności posługiwania się przez pracowników ochrony i zakładu podręcznym sprzętem gaśniczym,
 • sprawdzenie łączności na terenie akcji ratowniczo-gaśniczej ze stanowiskiem kierowania KM PSP we Włocławku,
 • ocena przygotowania obiektu do działań ratowniczo-gaśniczych, w szczególności: zapewnienia ewakuacji ludzi i mienia z obiektu, dojazdu i możliwości operowania sprzętem ratowniczym i specjalnym,
 • doskonalenie umiejętności zachowania się pracowników podczas pożaru lub innego zagrożenia,
 • doskonalenie współpracy między służbami (Policja, PRM, pogotowie gazowe i energetyczne) a pracownikami ochrony i zakładu biorącymi udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych,
 • sprawdzenie sposobu zabezpieczenia obiektu (miejsca prowadzonych działań ratowniczych),
 • weryfikacja gotowości bojowej sił i środków do wykonywania działań ratowniczych,
 • poznanie specyfiki obiektu.

fot. Marcin Czerwiński KM PSP Włocławek

⇐ COFNIJ