Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku pozyskał nowego partnera do współpracy - firmę Eprosument, która działa w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii.

Najważniejszym aspektem porozumienia jest wyrażenie woli obu stron do prowadzenia działań w kierunku podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji przyszłej kadry technicznej w dziedzinie OZE niezbędnych na rozwijającym się rynku pracy. Ustalono, że współpraca między stronami, w kwestii kreowania nowoczesnego szkolnictwa zawodowego i dostosowania kwalifikacji absolwentów, realizowana będzie poprzez wsparcie merytoryczne, dydaktyczne i szkoleniowe.

Chodzi m.in. o wzajemne wsparcie organizacji zajęć edukacyjnych, zawodowych w zawodzie technik elektryk, technik elektronik oraz zawodach pokrewnych; organizację wspólnych działań o charakterze edukacyjnym, promocyjnym i naukowym, promocję szkolnictwa zawodowego i nowoczesnych rozwiązań technicznych szczególnie z zakresu OZE, organizowanie wykładów, pokazów, warsztatów i konferencji o tematyce elektroenergetycznej.

Pełna informacja na ten temat: www.zsel.edu.pl.