Celem konkursu jest promocja i podkreślenie rangi zawodu terapeuty zajęciowego. Do konkursu mogą być zgłaszane osoby pracujące na stanowisku terapeuty zajęciowego, które w swojej pracy wykazały się wybitnymi i nowatorskimi osiągnięciami w pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Kandydatury można składać w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zamkniętej kopercie z dopiskiem konkurs pn. „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, za pomocą platformy ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) www.epuap.gov.pl w Elektronicznej Skrzynce Podawczej Urzędu Marszałkowskiego lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Spraw Społecznych/Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Pełna informacja na ten temat: https://cop.wloclawek.pl/2019/07/najlepszy-terapeuta-zajeciowy-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/