Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Włocławek

Urząd Miasta ogłosił przetarg na dostawę wyposażenia budynku jednorodzinnego przy ul. Łubnej 17 we Włocławku w ramach zadania pn.: „Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul. Łubnej 17 z przeznaczeniem pod funkcje placówki opiekuńczo-wychowawczej”. Pod tym adresem będzie funkcjonowała tzw. czternastka.

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu w ramach poszczególnych zadań: Zadanie 1 – meble, Zadanie 2 – sprzęt komputerowy, Zadanie 3 – sprzęt AGD, Zadanie 4 – sprzęt RTV, Zadanie 5 – inne wyposażenie – dywany, lampy, materace. Szczegółowa specyfikacja jest opublikowana pod adresem: http://www.bip.um.wlocl.pl/dostawa-wyposazenia-budynku-jednorodzinnego-przy-ul-lubnej-17-we-wloclawku-w-ramach-zadania-pn-przebudowa-i-wyposazenie-budynku-jednorodzinnego-przy-ul-lubnej-17-we-wloclawku-z-prze-znacz/