16 czerwca 2019 roku w Toruniu odbyła się gala Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To wyróżnienia przyznawane za najwartościowsze dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej i społecznej, profesjonalnej i biznesowej.

Nagrody i wyróżnienia przyznano w 13 kategoriach. Przyznano także nagrody za całokształt działalności oraz nagrodę specjalną. Wśród laureatów są w sumie 24 zasłużone osoby, zespoły i instytucje, wręczono również 33 wyróżnienia.

W gronie wyróżnionych są instytucje i osoby z Włocławka.

W kategorii gospodarka Guala Closures DGS Poland SA; w kategorii nauka, badania naukowe, postęp techniczny Włocławskie Towarzystwo Naukowe, w kategorii edukacja Katarzyna Kłodzińska  nauczyciel i koordynator włocławskiego wolontariatu; Maria Krasucka, nauczyciel - oligofrenopedagog, ekspert awansu zawodowego nauczycieli; w kategorii sport Krzysztof Gabryelewicz – trener wioślarstwa, w kategorii działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka Fundacja Humanitarna z Włocławka oraz Paweł Rieske, w kategorii budowa społeczeństwa obywatelskiego Medialne Centrum Kujaw.

Pełna informacja na ten temat: www.kujawsko-pomorskie.pl.