Trwa realizacja projektu "Identyfikacja lokalnych liderów i wsparcie ich przez tutoring" wpisanego do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek.

Ostatnie z zaplanowanego cyklu szkoleń odbędzie się dziś, tj. 10 czerwca 2019 roku o godz. 16.00 we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a.

Zajęcia skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych i koordynatorów wolontariatu, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i podnieść kompetencje w zakresie szeroko pojętego przywództwa organizacyjnego. Zajęcia zostały podzielone na trzy obszary dotyczące: wiedzy, umiejętności i postaw.

Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału uczestnictwa w życiu publicznym i polega na przeprowadzeniu cyklu szkoleń dla osób chcących zostać liderami lokalnymi.

Pełna informacja na ten temat: rewitalizacja.wloclawek.eu.