Włocławka komenda podpisała list intencyjny w sprawie tworzonej w Zespole Szkół nr 4 we Włocławku klasy mundurowej o profilu policyjnym. Dokument mówiący o współpracy został podpisany przez Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku insp. Marcina Zaleśkiewicza, Dyrektora Zespołu Szkół nr 4 Pana Kazimierza Mendala oraz Wiceprezydent Włocławka Panią Barbarą Moraczewska.

Uroczyste podpisanie listu intencyjnego odbyło się dzisiaj (17.05.19) podczas apelu w Zespole Szkół nr 4 we Włocławku i było wynikiem potrzeby wspólnego działania na rzecz bezpieczeństwa państwa i wychowania patriotycznego młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Policji. Policjanci ze swej strony m.in. będą udzielać pomocy merytorycznej w procesie edukacji klas o profilu policyjnym, a także będą prowadzić działania promocyjno-informacyjne dotyczące popularyzacji różnych służb w Policji.

Mamy nadzieje, że współpraca przyniesie wiele satysfakcji dla obu podmiotów i pozwoli na kształtowanie pozytywnego wizerunku oraz promocji dokonań i osiągnieć Komendy i Szkoły.

Autor: sierż. Tomasz Tomaszewski
Publikacja: sierż. Tomasz Tomaszewski
  • Podpisanie porozumienia pomiędzy KMP we Włocławku a ZS nr 4
  • Podpisanie porozumienia pomiędzy KMP we Włocławku a ZS nr 4
  • Podpisanie porozumienia pomiędzy KMP we Włocławku a ZS nr 4
  • Podpisanie porozumienia pomiędzy KMP we Włocławku a ZS nr 4
  • Podpisanie porozumienia pomiędzy KMP we Włocławku a ZS nr 4
  • Podpisanie porozumienia pomiędzy KMP we Włocławku a ZS nr 4
  • Podpisanie porozumienia pomiędzy KMP we Włocławku a ZS nr 4
Ładowanie odtwarzacza...