Urząd Miasta wyłonił ofertę najkorzystniejszą w postępowaniu, którego przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej i Informacji Turystycznej”.

Zgodnie z treścią opublikowanego zapytania ofertowego, zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej i Informacji Turystycznej obejmie m.in. budowę miejsc postojowych lub utwardzenie terenu w zależności od możliwości techniczno – prawnych lokalizacji inwestycji, wraz z kilkoma blokadami parkingowymi.

Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu została złożona przez Projektowanie Dróg i Nadzór Kornelia Wąsowska z Grudziądza, za cenę brutto wynoszącą 10 209,00 zł.