Dziś o godz. 15.00 w budynku dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Mechaników 3 rozpocznie się konferencja naukowa pn. „Marzenia i pasje – ich rola w życiu osób niepełnosprawnych”.

Konferencja skierowana jest do wszystkich zainteresowanych tą tematyką, a  w szczególności do osób z niepełnosprawnością. Celem konferencji jest uświadomienie społeczności akademickiej, że niepełnosprawność nie przeszkadza w realizacji pasji i marzeń. Konferencja rozpocznie się spotkaniem z Agnieszką Maciejewską absolwentką PWSZ we Włocławku – wokalistką, poetką i blogerką. Prelekcje wygłoszą również studenci PWSZ we Włocławku.

Organizatorem konferencji jest  Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych PWSZ we Włocławku.

Komunikat o konferencji: www.pwsz.wloclawek.pl.