Od 1 kwietnia we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a funkcjonuje wyjątkowy punkt dla osób, które z różnych względów chcą oddać domową roślinę. To Punkt Adopcji Roślin.

W COP swoją siedzibę ma wiele organizacji pozarządowych i grupa wolontariuszy „AnaNas możesz liczyć”. Dzięki troskliwej opiece „Ananasów”, kwiaty szybko dojdą do siebie. Na podobnych zasadach w okresie zimowym w Centrum funkcjonuje Punkt Wymiany Ciepła.

Informacja na ten temat: cop.wloclawek.pl.