Dziś w sali nr 20 włocławskiego ratusza obradować będą komisje Rady Miasta Włocławek.

O godz. 8.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta. Radni zaopiniują m.in. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030.

Natomiast o godz. 10.00 rozpocznie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu. Przedmiotem obrad będą m.in. opinie do projektów uchwał w sprawie: określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2019,
wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.

Szczegółowe porządki obrad dostępne są pod adresem: wloclawek.esesja.pl.