Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Włocławek

Strażnik graniczny – opis zawodu

Zadaniem pracownika służby granicznej jest dbanie o integralność i nienaruszalność polskich granic. Polega to na kilku rodzajach działalności – patrolowanie granic, kontrolowanie przepływu osób i towarów, sprawdzanie ważności dokumentów, paszportów czy prawa pobytu w RP, zapobieganiu przemytu materiałów niedozwolonych, w tym wybuchowych, broni, trujących czy chemicznych. W nagłych i uzasadnionych przypadkach strażnik graniczny ma prawo używać broni. Ma dostęp do szerokiej bazy danych na temat polskich granic, polityki imigracyjnej czy celnej oraz działalności oficjalnych przejść granicznych. Współpracuje z innymi służbami mundurowymi w celu ochrony bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Szczegóły pracy strażnika granicznego szerzej zostały opisane w artykule: https://www.zlecenia.pl/blog/straz-graniczna-zadania-jak-wyglada-praca-straznika-granicznego-pracuj-jako-straznik-graniczny/

Strażnik graniczny – wymagania zawodowe

W straży granicznej pracować mogą osoby pełnoletnie, niekarane, posiadające średnie wykształcenie, uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz wykazującą się dobrym zdrowiem, sprawnością fizyczną i predyspozycjami psychologicznymi i osobowościowymi. Rekrutację do służby rozpoczyna się od szkoleń w kilku wyznaczonych ośrodkach szkoleniowych. Cały proces jest kilku etapowy, polega na drobiazgowym sprawdzaniu potencjalnych kandydatów pod względem prawdomówności, sprawności fizycznej i zdolności intelektualnych. Bardzo istotna jest znajomość języków obcych – przynajmniej angielskiego lub języków naszych sąsiadów. Za zaliczenie każdego etapu rekrutacji przyznawane są punkty, a szanse na zatrudnienie mają tylko ci, którzy uzyskają ich minimum 12. To skutkuje rozpoczęciem praktyki zawodowej i 3,5-miesięcznego szkolenia podoficerskiego. To praca dla osób zdyscyplinowanych, uczciwych, posiadających poczucie obowiązku i patriotyzmu, umiejących dochować tajemnicy.

Więcej o tym jak zostać strażnikiem granicznym przeczytasz na https://www.zlecenia.pl/blog/wymagania-zawodowe-w-pracy-jako-straznik-graniczny-jak-zostac-straznikiem-granicznym/.

Strażnik graniczny – warunki pracy

Praca wiążę się z dużą odpowiedzialnością i narażeniem na stres. Wymaga stałego skupienia i obserwacji. Nie można wykluczyć zagrożenia związanego z oddziaływaniem nielegalnie przewożonych towarów (np. te toksyczne) oraz fizycznym atakiem osób nielegalnie przekraczających granicę. Praca ma charakter zmianowy, a zmiana wypaść może w każdy dzień tygodnia, także w święta.

Strażnik graniczny – zatrudnienie i zarobki

Zatrudnienie znaleźć można tylko w strukturach Służby Granicznej. Miejscem pracy mogą być bezpośrednio granice Polski, ale także miejsca odprawy paszportowej na lotniskach, międzynarodowych dworcach albo portach. Istnieje możliwość awansowania, w zależności od wysługi lat. Od stopnia uzależnione są też zarobki strażnika granicznego, które średnio wynoszą 5820 zł brutto. Oprócz tego przysługują dodatki do pensji, np. za dojazd do domu czy refundacja lokalu mieszkalnego.