Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Włocławek

Na czym polega utylizacja oleju?

Każdy z nas wie, że olej jest niezbędny do przyrządzania wyśmienitych potraw. Olej jest drogocennym składnikiem, któremu nie można odmówić funkcjonalności. Stosujemy go zarówno w swoich gospodarstwach domowych, ale najwięcej wykorzystują go lokale gastronomiczne. Codziennie przelewa się tam ogromne ilości tego surowca, a co gorsza, nawet tego zużytego. Nie da się ukryć, że jeśli chodzi o niewielkie gospodarstwa domowe, ilości zużytego oleju nie były zbyt duże, więc zwykle zlewało się go do zlewu, co jest ogromnym błędem, gdyż właśnie w ten sposób narażamy rury na zapchanie. Jednak w przypadku lokali gastronomicznych, sytuacja wygląda inaczej. Niezbędna jest bowiem utylizacja zużytego surowca. Na czym ona polega?

Utylizacja - co się dzieje z odebranym olejem?

Utylizacja zużytego oleju, jest jedynym rozwiązaniem dla lokali gastronomicznych, by te mogły pozbyć się nagromadzonej ilości, zbędnego i nie przydatnego do użycia surowca. Należy wiedzieć, że w tym przypadku zlewanie oleju do studzienek lub innych miejsc podlega surowej karze grzywny. Wobec tego właściciele są więc zobowiązani do utylizacji zużytego surowca. W tym celu nawiązują oni współpracę z odpowiednią firmą, która dostarcza pojemniki. To właśnie do nich w lokalach gastronomicznych zlewa się olej, a następnie ta sama firma zajmuje się jego odebranie. Co więcej firmy te podczas procesu utylizacji mają za zadanie przystosować zużyty surowiec tak, by ponownie można było go wykorzystać np. przy produkcji paliwa, a także opału, a nawet by możliwe było ponowne wykorzystanie poszczególnych jego składników na potrzeby np. przemysłu chemicznego. Proces utylizacji polega więc na poddaniu oleju oczyszczaniu. Nie trzeba chyba wyjaśniać, że podczas smażenia zachodzi wiele zmian chemicznych w składzie oleju. Powstają przede wszystkim wolne kwasy tłuszczowe, a co więcej dochodzi do polimeryzacji składników nienasyconych i utlenienie się nienasyconych, pochodnych kwasów tłuszczowych. Co więcej w oleju pojawiają się również substancje, które są charakterystyczne dla smażonych produktów żywnościowych jak np. białka czy węglowodany. W procesie utylizacji więc, oczyszcza się surowiec z wszelkich pozostałości, które sprawiają, że niemożliwe jest jego ponowne wykorzystanie. Zakres zabiegów jakie wykonuje się podczas utylizacji jest niezwykle szeroki i w dużej mierze zależy od tego, jak wysokiej jakości surowiec chcemy uzyskać, a także w jakiej formie ma on być spożytkowany w przyszłości.

Trafin Oil

Do czego można wykorzystać zutylizowany olej?

Jasno można stwierdzić, że sposobów i możliwości na wykorzystanie zutylizowanego oleju jest niezwykle wiele. W pierwszej kolejności, ze względu na niezwykle wysoką zawartość w nim trójglicerydów, można zastosować go jako biokomponent, w produkcji paliwa-ekodiesla. Co więcej, w wielu przypadkach zutylizowany olej jest wykorzystywany jako olej opałowy i spalany jest on w piecach olejowych. Istnieje również możliwość wykorzystania go, przez poddanie surowca dalszej obróbce, w przemyśle chemicznym i przy produkcji różnego rodzaju tworzyw syntetycznych.