13 lutego 2020 r. o godz. 11.00 we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej rozpocznie się spotkanie informacyjne o programie „Europa dla obywateli”.

Celem spotkania jest przybliżenie przedstawicielom organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych, badawczych, aktywistom i społecznikom oraz osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie Unii Europejskiej „Europa dla obywateli”.

Podczas spotkania przekazane zostaną informacje o celach, założeniach i priorytetach programu, rodzajach działań w ramach programu oraz terminach konkursu wniosków w 2020 roku.

Pełna informacja na ten temat: https://cop.wloclawek.pl/2020/02/spotkanie-informacyjne-programu-europa-dla-obywateli/