Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Włocławek

 (link otworzy duże zdjęcie)

Komisja Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu we Włocławku w części merytorycznej posiedzenia, rozpatrzyła i przyjęła:

  • informację Zarządu Powiatu dotyczącą realizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Włocławskiego,
  • informację Zarządu Powiatu z realizacji zadań inwestycyjnych oraz wykonywania prac związanych z remontami dróg prowadzonymi przez powiat w 2019 r. według stanu na dzień 14.08.2019 r.

 

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu we Włocławku w części merytorycznej posiedzenia:

  • przyjęła protokół z kontroli  przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie  w dniu 10 lipca 2019 roku,
  • przyjęła protokół  z kontroli  przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie w dniu 10 lipca 2019 roku,
  • pozytywnie zaopiniowała informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku,
  • pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu  wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2019 – 2026,
  • ustaliła zakres kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach i wyznaczyła termin kontroli na dzień 2 października 2019 r.

Zdjęcia: