Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Włocławek

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 sierpnia 2019 r. został ustalony termin składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020.

Dofinansowanie udzielane jest w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, którego szczegółowe warunki zostały określone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. Więcej o programie: www.gov.pl.

Wnioski będzie można składać do dnia 4 września 2019r. do dyrektora szkoły, w której uczeń będzie kształcił się w roku szkolnym 2019/2020.

Pełna treść Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek w tej sprawie jest opublikowana: www.bip.um.wlocl.pl.