Samorząd województwa, kwotą stu tysięcy złotych, wsparł dziewiętnaście organizacji z regionu, zajmujących się ochroną i promocją zdrowia. Dofinansowanie pochodzi z dwóch konkursów dla ngo-sów na realizację zadań publicznych.

W gronie beneficjentów są również organizacje działające we Włocławku: Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Włocławsko-brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących "Pionek”, Stowarzyszenie Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku, Fundacja "Samotna Mama".

Pełna informacja na ten temat: www.kujawsko-pomorskie.pl.