Pierwsze takie miejsce zostanie utworzone w okresie letnim przy ul. Brzeskiej, w rejonie skrzyżowania z ul. Żabią.

Wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 (GPR) przedsięwzięcie realizowane jest w związku z niską jakością przestrzeni publicznej, niedostatkiem miejsc zieleni i rekreacji służących integracji mieszkańców oraz zanieczyszczeniem powietrza w obszarze rewitalizacji. Plan zakłada utworzenie niewielkich rozmiarów (o powierzchni do kilkudziesięciu metrów kwadratowych) 4 parków zawierających zieleń wysoką, wzbogaconych o alejki, ławki, meble miejskie, inne elementy małej architektury i oświetlenie.

We Włocławku powstaną cztery takie miejsca: w tym roku przy ul. Brzeskiej 7 (w pobliżu skrzyżowania z ul. Żabią), kolejne przy ul. Gdańskiej 5 (u zbiegu z ul. Zamczą), Królewieckiej 20 i Zapiecek 3/5.

Informacja na ten temat jest opublikowana: rewitalizacja.wloclawek.eu.