W Zespole Szkół Technicznych we Włocławku podpisano umowę o współpracy szkoły z trzema zakładami pracy z branży mechanicznej i mechatronicznej.

Umowę partnerską szkoła podpisała z: Zakładem Ślusarsko-Produkcyjno-Usługowym „ANDUR” S.C. z siedzibą w Dobrzyniu n/W, Kreatywnym Centrum Budowy Maszyn Jan Komorowski z siedzibą w Kruszynie oraz firmą FABER CNC Marcin Winnicki z siedzibą we Włocławku.

Przedmiotem umowy jest nawiązanie ścisłej współpracy szkoły w obszarze kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego, adresowanego głównie do uczniów z klas technikum mechatronicznego, technikum mechanicznego i klas branżowej szkoły I stopnia w zawodzie operator obrabiarek skrawających CNC. Uczniowie będą mogli skorzystać z nowoczesnego wyposażenia zakładów pracy, najnowszej generacji obrabiarek skrawających i systemów mechatronicznych, ale również realizować część zajęć zawodowych i praktyk zawodowych czy odbywać staże.

Pełna informacja na ten temat: zst.com.pl.