Funkcjonariusze ruchu drogowego prowadzili na drogach miasta i powiatu włocławskiego działania kontrolno-prewencyjne pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Policjanci zwracali uwagę na to jak kierowcy zachowują się względem pieszych i rowerzystów, a także czy niechronieni uczestnicy ruchu drogowego stosują się do przepisów drogowych.

Wczoraj (12.05.2022) prowadzone były ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” (NURD). Ta grupa użytkowników dróg narażona jest na najpoważniejsze obrażenia w przypadku zdarzeń drogowych z uwagi na brak dodatkowych zabezpieczeń, jak np. poduszki powietrzne, czy pasy bezpieczeństwa w autach.

We wczorajsze działania NURD włączyli się również włocławscy policjanci. Na drogach regionu mundurowi zwracali uwagę na to jak zachowują się kierowcy względem pieszych i rowerzystów, a także czy niechronieni uczestnicy ruchu drogowego stosują się do przepisów, w tym czy odpowiednio zadbali o swoją widoczność na drodze.

Podczas działań policjanci wylegitymowali 215 użytkowników dróg, w tym 205 kierujących pojazdami oraz 10 pieszych i rowerzystów.  Mundurowi ujawnili łącznie 137 wykroczeń, za które w 91 przypadkach nałożyli mandat karny, 41 osób pouczono, a w 5 przypadkach skierowany zostanie wniosek do sądu. Do najczęstszych przewinień kierujących zaliczyć można nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu oraz wyprzedzanie i przekraczanie prędkości w pobliżu przejść dla pieszych. Z kolei piesi przechodzili przez jezdnię w miejscach niedozwolonych, a wśród przewinień rowerzystów znalazły się, takie wykroczenia jak jazda po chodniku i jazda wzdłuż po przejściu dla pieszych.

Pamiętajmy, aby w pobliżu przejść dla pieszych zawsze zachowywać szczególną ostrożność i bacznie obserwować otoczenie. Kierujący powinien zwolnić i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Pieszy z kolei ma obowiązek przestrzegania zakazu korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych w sposób, który ogranicza możliwość obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Każdy pieszy powinien mieć także świadomość, że mimo, iż korzysta z wyznaczonego przejścia dla pieszych, nie powinien wchodzić na jezdnię bez upewnienia się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.