We Włocławku w 2021 roku działają cztery punkty nieodpłatnych porad prawnych. Punkty: przy ul. Mechaników 1 (Bursa Szkolna), ul. Żabiej 12a (siedziba Centrum Organizacji Pozarządowych) oraz przy ul. Długiej 28, wróciły do działalności stacjonarnej. 

Punkt przy ul. Mechaników 1 czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 19:00, punkt w Centrum przy ul. Żabiej 12a pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:30 do 12:30. Punkt przy ul. Długiej 28 pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 13:00 – 17:00.

Jeśli chodzi o punkt przy ul. Żytniej 58 (punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14:00–18:00), tutaj praca odbywa się z wykorzystaniem telefonu i poczty elektronicznej.