Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Włocławek

Od 4 marca 2021 r. można składać wnioski o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji w wysokości 4 000 zł i pochodzi z budżetu miasta Włocławek.

Dotacja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie miasta Włocławek (np. własność/współwłasność/użytkowanie wieczyste nieruchomości). Warunkiem koniecznym do skorzystania z finansowego wsparcia jest posiadanie czynnego ogrzewania węglowego.

Wnioski przyjmowane będą w sposób ciągły, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w bieżącym roku kalendarzowy. Istnieje możliwość przyjęcia 100 wniosków, ale zainteresowani powinni pamiętać, że liczy się kolejność składania dokumentów. 

Ważne: dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np.: domów letniskowych; urządzeń grzewczych w budynkach niezamieszkałych, w których instalowane jest pierwsze źródło ogrzewania; zakupu przenośnych urządzeń grzewczych niebędących integralną częścią podstawowego źródła ogrzewania.

Wniosek wraz z załącznikami o przyznanie dotacji celowej można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej UM Włocławek: bip.um.wlocl.pl lub osobiście w budynku Urzędu Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22, 87-800 Włocławek (holl). 

W BIP jest też dostępna szczegółowa informacja na temat procedury: bip.um.wlocl.pl.

Wnioski można składać: w Urzędzie Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 poprzez wrzucenie wniosku bezpośrednio do urny, osobiście na parterze w budynku Urzędu Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22, 87-800 Włocławek (holl). Można też wysłać wniosek pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Włocławek Wydział Środowiska ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek lub przesłać wniosek na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Włocławek na platformie ePUAP: /umwloclawek/skrytka.