Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Włocławek

W Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych do służby policjantów. Szeregi naszej jednostki zasiliło 2 funkcjonariuszy i dzięki temu na koniec roku we włocławskiej komendzie nie było żadnych wolnych wakatów. Ślubowanie od policjantów przyjęła podinsp. Anna Kochowicz Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku.

Uroczystość ślubowania przyjętych policjantów, która odbyła się wczoraj (18.01.2021) w Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku i jest bardzo ważnym dniem dla każdego z nich. To właśnie od wypowiedzenia w obecności Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku słów roty ślubowania:

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta,

ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych.

Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej." stali się oni policjantami.

Po złożeniu ślubowania podinsp. Anna Kochowicz w imieniu kadry kierowniczej i wszystkich funkcjonariuszy, pogratulowała im wstąpienia w nasze szeregi. Zwróciła im także uwagę na słowa roty wypowiedziane podczas ślubowania i podkreśliła wagę zobowiązania przyjętego przez młodych funkcjonariuszy wiążącego się z wyborem zawodu policjanta.

Przyjętym policjantom życzymy sukcesów w podejmowanych działaniach oraz powodzenia w służbie Ojczyźnie oraz obywatelom.

  • Ślubowanie policjantów w komendzie miejskiej we Włocławku
  • Ślubowanie policjantów w komendzie miejskiej we Włocławku
  • Ślubowanie policjantów w komendzie miejskiej we Włocławku
  • Ślubowanie policjantów w komendzie miejskiej we Włocławku
  • Ślubowanie policjantów w komendzie miejskiej we Włocławku