Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg informuje, że od dnia 23.09.2019 do dnia 30.09.2019 zamknięta będzie ul. Łęgska na odcinku od skrzyżowania ul. Łęgskiej, ul. Bechiego i ul. Związków Zawodowych do skrzyżowania ul. Łęgskiej i ul. Ogniowej.