Klasy o profilu mundurowym z Zespołu Szkół nr 4 we Włocławku złożyły uroczyste ślubowanie. Wśród zaproszonych gości była mł. insp. Anna Kochowicz - Komendant Miejski Policji we Włocławku. Policjanci z Włocławka współpracują ze szkołą poprzez prowadzenie spotkań i warsztatów dla uczniów. Być może jej absolwenci w przyszłości zasilą nasze szeregi.

Licealiści rozpoczynający naukę w klasie mundurowej o profilu policyjnym i oddziale przygotowania wojskowego ślubowali w środę (28.11.2023) w obecności szkolnego sztandaru i zaproszonych gości, że będą dbali o honor młodego pokolenia, dobre imię szkoły i należycie wypełniali swoje obowiązki.

W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele służb mundurowych, w tym włocławskiej Policji.

Komendant Miejski Policji we Włocławku mł. insp. Anna Kochowicz wręczyła kadetom klasy o profilu policyjnym akty ślubowania i wraz z wychowawcą klasy pogratulowała wszystkim zaprzysiężonym.

Dzięki współpracy pomiędzy szkołą, a jednostką Policji, młodzi ludzie posiadają informacje z zakresu zasad rekrutacji, a także mają możliwość poznania zawodu policjanta bezpośrednio od mundurowych. Nauka w klasie  mundurowej z pewnością pomoże uczniom w zdobyciu upragnionego zawodu związanego ze służbą.

  • Zdjęcia ze ślubowania klas mundurowych
  • Zdjęcia ze ślubowania klas mundurowych
  • Zdjęcia ze ślubowania klas mundurowych
  • Zdjęcia ze ślubowania klas mundurowych
  • Zdjęcia ze ślubowania klas mundurowych
  • Zdjęcia ze ślubowania klas mundurowych
  • Zdjęcia ze ślubowania klas mundurowych