Policjanci i pracownice włocławskiej komendy regularnie odwiedzają młodzież szkół średnich, aby przybliżyć kryteria naboru do służby w Policji. Uczniowie najstarszych klas, którzy wkrótce decydować będą o swojej drodze zawodowej, mogą nie tylko posłuchać o tym jak zostać policjantem, ale też zmierzyć się z torem przeszkód będącym jednym z etapów rekrutacji.

Jednym z elementów promowania zawodu policjanta są wizyty przedstawicieli komendy w szkołach ponadpodstawowych, których uczniowie ostatnich klas decydują o swojej przyszłości zawodowej. Tego typu spotkania odbywają się regularnie i mają na celu przybliżenie młodym ludziom specyfiki zawodu policjanta oraz kryteriów naboru do służby w Policji.

W ostatnim czasie przedstawicielki kadr i policjanci z włocławskiej komendy odwiedzili kilka szkół średnich na terenie miasta. Kadrowe opowiedziały o tym kto może zostać policjantem i jak przebiegają poszczególne etapy rekrutacji. Jednym z nich jest test sprawności fizycznej, który z kolei zaprezentowali młodzieży policjanci prewencji. Uczniowie mogli nie tylko zobaczyć jakie elementy wchodzą w skład testu sprawnościowego, ale też samemu się z nim zmierzyć.

Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości absolwenci szkół średnich zasilą szeregi naszej formacji.

  • Policjanci podczas działań na terenie szkoły. W sali gimnastycznej odbywał się test sprawności fizycznej
  • Policjanci podczas działań na terenie szkoły. W sali gimnastycznej odbywał się test sprawności fizycznej
  • Policjanci podczas działań na terenie szkoły. W sali gimnastycznej odbywał się test sprawności fizycznej