Włocławscy policjanci podsumowali zgłoszenia mieszkańców odnotowane na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa w 2022 roku. Przez cały ubiegły rok mundurowi odebrali za pośrednictwem tej aplikacji 1186 zgłoszeń o miejscach, w których dochodzi do różnego rodzaju nieprawidłowości. Każde z nich zostało zweryfikowane.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje w województwie kujawsko-pomorskim od kilku już lat. Dzięki tej aplikacji również mieszkańcy Włocławka i powiatu mają możliwość wpływania na bezpieczeństwo w swoim regionie.

Mapa jest dostępna na stronie internetowej każdej jednostki policji i daje możliwość zgłaszania różnego rodzaju niepokojących zachowań, o których chcemy powiadomić stróżów prawa. Wystarczy wybrać z katalogu rodzaj zagrożenia i zaznaczyć je, a policjanci następnie zweryfikują uzyskaną w ten sposób informację.

W przypadku potwierdzenia przez mundurowych, że na danym obszarze występuje wskazane zagrożenie, podejmują oni czynności w celu jego wyeliminowania. Mogą, na przykład, powiadomić zarządcę drogi o braku właściwego oznakowania, o ubytkach w nawierzchni, czy też o innych sytuacjach, które mogą zagrażać bezpieczeństwu.

W 2022 roku mieszkańcy naszego regionu nanieśli na mapę 1186 zgłoszeń, a mundurowi potwierdzili prawie 37% z nich. Najczęściej, bo 334 razy, byli informowani o spożywaniu alkoholu w miejscu niedozwolonym. Z kolei 295 zgłoszeń dotyczyło nieprawidłowego parkowania, a 167 przekraczania dozwolonej prędkości.

Szczególnie teraz, w okresie zimowym, pamiętajmy, że za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa możemy poinformować służby o osobach bezdomnych i potrzebujących pomocy. Specjalnie w tym celu wprowadzono kategorię „osoba bezdomna wymagająca pomocy”. To dzięki takim informacjom możemy dotrzeć do osób, które są w trudnej sytuacji bytowej, lub zainteresować nimi inne służby pomocowe. 

Przypominamy, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania sytuacji pilnych, czyli takich, które wymagają natychmiastowej reakcji funkcjonariuszy. W takich przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.