Spotkania organizowane przez policjantów z różnymi grupami wiekowymi to dobra okazja do wymiany spostrzeżeń i wyrażenia swojej opinii na temat bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Jedno z takich spotkań, w którym uczestniczyli Seniorzy, odbyło się na terenie Włocławka.

W poniedziałek (28.11.2022) w sali konferencyjnej przy ulicy Ogniowej we Włocławku policjanci spotkali się z Seniorami, aby porozmawiać o ich bezpieczeństwie.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania uczestników przez Pierwszego Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku mł. insp. Jarosława Stockiego, który zachęcił do czynnego udziału i zadawania pytań. W kolejnej części mundurowi zaprezentowali metody działania przestępców, w tym kieszonkowców i oszustów oraz wskazali sposoby unikania zagrożeń. Nie zabrakło również kilku cennych rad związanych z bezpieczeństwem Seniorów w ruchu drogowym.

Poza policjantami, w spotkaniu wzięła również udział przedstawicielka Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów,  która w przystępny sposób wskazała jak uchronić się przed podpisywaniem niekorzystnych umów podczas uczestnictwa w prezentacjach oraz przed zaciąganiem kredytów w różnego rodzaju instytucjach finansowych.

  • Policjanci podczas spotkania z seniorami
  • Policjanci podczas spotkania z seniorami
  • Policjanci podczas spotkania z seniorami
  • Policjanci podczas spotkania z seniorami
  • Policjanci podczas spotkania z seniorami