Urząd Miasta ogłosił drugi, podzielony na cztery zadania, przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dotyczących rozbudowy dróg publicznych w zakresie budowy ścieżek rowerowych. Pierwszy przetarg w tej samej sprawie został unieważniony – nie wybrano oferty najkorzystniejszej.

Zadanie nr 1 to zaprojektowanie budowy tunelu na ulicy Wysokiej oraz dróg rowerowych w ciągu ulicy Wysokiej, Lisek oraz Mechaników. 

Zadanie nr 2 dotyczy stworzenia dokumentacji budowy dróg rowerowych w ciągu ulicy Kaliskiej, Robotniczej oraz Zbiegniewskiej.

Zadanie nr 3 obejmuje zaprojektowanie budowy dróg rowerowych w ciągu ulicy Barskiej, Ptasiej, Brackiej, Kazimierza Górskiego, Zielnej oraz Alei Kazimierza Wielkiego. 

Zadanie nr 4 to zaprojektowanie budowy drogi rowerowej od ronda ks. Jerzego Popiełuszki do przystani na rzece Wiśle przy ulicy Płockiej.

Termin otwarcia ofert w tym przetargu został ustalony na 1 grudnia 2021 r. Zgodnie ze specyfikacją, dokumentacje projektowo – kosztorysowe, w zależności od zadania, miałyby powstać w czasie od dwustu do trzystu dni od daty zawarcia umowy.