Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Włocławek

W dniach od 7 grudnia 2021 r. do 11 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w godzinach pracy urzędu (pokój 411, IV-piętro) będzie wyłożony do publicznego wglądu „projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Dobrzyńskiej i Alei ks. Jerzego Popiełuszki, pomiędzy ulicą Lipnowską, Rezerwatem Kulin, terenami leśnymi i zachodnią granicą rodzinnych ogrodów działkowych” (Uchwała Nr XXXIV/119/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu) wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się, z zachowaniem reżimu sanitarnego, w dniu 20 grudnia 2021 r. (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 we Włocławku, w sali nr 4, o godzinie 1600.

Z uwagi na obostrzenia związane z działaniami mającymi na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wskazane jest, aby osoby chcące wziąć udział w dyskusji publicznej, zadeklarowały chęć przyjścia telefonicznie (54) 414 4310 lub elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Włocławek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy w formie: papierowej na adres Zielony Rynek 11/13 87-800 Włocławek, za pomocą poczty elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub przez platformę ePUAP, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2022 r.

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu miejscowego planu wyłożonego 
do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w godzinach urzędowania, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod nr telefonów: (54) 414 4310, (54) 414 4293.

Projekt miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do wglądu publicznego) jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie Urzędu Miasta Włocławek w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Strategie, Plany i Programy → Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego → Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie sporządzania. Adres: www.bip.um.wlocl.pl.