Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie określenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Włocławek w stanie epidemii precyzuje, że uroczystości zawarcia związku małżeńskiego odbywać się będą w Sali ślubów w obecności do 25 osób, z wyłączeniem osób sprawujących uroczystość i pary młodych.

Pełna treść przedmiotowego Zarządzenia Prezydenta Włocławka jest opublikowana: bip.um.wlocl.pl.