Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku rozpoczął realizację projektu door – to – door. Celem tego przedsięwzięcia jest świadczenie bezpłatnych usług transportowych dorosłym mieszkańcom Włocławka, którzy mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się (są to np. osoby poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące, osoby w wieku senioralnym 60+). 

Zapotrzebowanie na przewóz można zgłaszać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Ogniowej 8/10. Pełna informacja na ten temat: bip.mopr.wloclawek.pl.