Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Włocławek

25 września 2021 r. odpadów wielkogabarytowych pozbędą się mieszkańcy osiedli: Zazamcze i Zachód. Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie prowadzony w godz. od 6.00 do 15.00.

Będzie to przedostatnia zbiórka w tej edycji. Ostatnia odbędzie się 2 października 2021 r. dla osiedli Michelin i Zawiśle.