Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Włocławek

Centrum Kultury Browar B. zaprasza dzieci w wieku 6-15 lat do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Biało-czerwona Majówka”, organizowanym z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej płaskiej (malarstwo, rysunek, grafika, kolaż, komiks, fotografia, techniki mieszane), przestrzennej (rzeźba, instalacja przestrzenna) lub w postaci animacji poklatkowej.

Jakie tematy mogą przedstawić uczestnicy konkursu? Będzie to oczywiście świętowanie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, ale także historyczny wehikuł czasu – jak mógł wyglądać historyczny moment uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Można też przedstawić Flagę Polski w kontekście naszej małej ojczyzny oraz artystycznie wypowiedzieć się na temat: Kocham Polskę!

Termin złożenia prac mija 30 kwietnia 2021 r.

Pełna informacja na ten temat: ckbrowarb.pl.


Foto: mamotoja.pl