Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Włocławek

W sobotę 6 marca 2021 r. zbiórka odbędzie się na osiedlach: Kazimierza Wielkiego, Wschód i Rybnica. Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych będzie prowadzony w godzinach od 6.00 do 15.00.

Zbiórki odbędą się jeszcze: 13 marca na osiedlach: Zazamcze i Zachód, 20 marca w Michelinie oraz na Zawiślu.

Harmonogram zbiórki jest opublikowany: www.zbierajselektywnie.pl.