Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Włocławek

Kończy się drugi nabór wniosków o dedykowane gastronomii i branży fitness granty na utrzymanie miejsc pracy, ze złagodzonymi warunkami. 

10 grudnia 2020 r. to ostatni dzień składania wniosków.

W obecnym naborze rozszerzono możliwość ubiegania się o granty także na te przedsiębiorstwa, które faktycznie prowadzą tego rodzaju biznes, na nim się koncentrują i we wpisie w CEIDG lub KRS oraz rejestrze REGON (stan na dzień składania wniosku) wskazały go jako rodzaj prowadzonej działalności, niekoniecznie jako działalność przeważającą.   

Lista rankingowa zostanie sporządzona wyłącznie w oparciu o punktację, kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. Jako zasadnicze kryterium przyjęty jest spadek obrotów o co najmniej 50 proc.

Pełna informacja na ten temat: www.kujawsko-pomorskie.pl.