Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Włocławek

16 listopada 2020 r. rozpoczęło się głosowanie na projekty w ramach Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021. Mieszkańcy mają możliwość zagłosowania w terminie do 30 listopada. Ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu 2020.

Można głosować na 38 projektów – w tym 26 projektów w kategorii ogólnomiejskiej, 6 w kategorii zielonej i 6 w kategorii instytucjonalnej.

W głosowaniu mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy Włocławka. W związku z podziałem projektów na trzy kategorie: zieloną, instytucjonalną i ogólnomiejską, każdy mieszkaniec może oddać po jednym głosie w każdej kategorii.

Głosowanie odbywa się tylko w formie elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej dedykowanej Włocławskiemu Budżetowi Obywatelskiemu: https://wloclawek.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski/