Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Włocławek

Urząd Miasta Włocławek ogłosił przetarg na zadanie: Zakup sprzętu komputerowego – Projekt pn.:„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa komputerów przenośnych – 71 szt., projektorów – 8 szt. oraz ekranów – 8 szt. 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać do 18 września br. do 9.45.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane jest pod adresem: www.bip.um.wlocl.pl.