Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Włocławek

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 29 lipca 2020 r. odbyła się Sesja Rady Powiatu we Włocławku, która poświęcona była głównie tematom edukacyjnym. Zostały wprowadzone do budżetu powiatu środki finansowe na realizację projektu edukacyjnego pn. "Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego". Wiodącymi szkołami w projekcie będą Liceum Ogólnokształcące w Kowalu oraz Liceum Ogólnokształcące w Lubrańcu. Każda z placówek zostanie wyposażona w dwie pracownie przedmiotowe (LO w Kowalu - matematyczną, przyrodniczą, natomiast LO w Lubrańcu w językową i informatyczną). Głównym celem projektu jest stworzenie modelowej szkoły ćwiczeń, która ma stanowić element systemu doskonalenia nauczycieli i studentów kierunków pedagogicznych. Wsparcie uzyska 100 nauczycieli z czterech obszarów przedmiotowych: matematyka, informatyka, języki obce i przedmioty przyrodnicze oraz 50 studentów. Jest to pierwszy tego typu projekt realizowany przez nasz samorząd. Na jego realizację pozyskaliśmy środki w wysokości 1.024.382,29 zł, bez zaangażowania środków własnych. Ponadto została przyjęta uchwała o utworzeniu Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Kowalu.
Rada Powiatu powierzyła Gminie Brześć Kujawski prowadzenie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i ochrony dziedzictwa narodowego dotyczącego organizacji Dożynek Powiatowych w 2020 roku.
Radni zatwierdzili również uchwały: w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Włocławskiego oraz w sprawie inicjatywy uchwałodawczej.
Zostały wprowadzone niezbędne korekty w planie finansowym powiatu m. in. wprowadzono środki, które nasz samorząd otrzymał w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych w rekordowej wysokości 5.891.168,00 zł oraz z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 408.054,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski - Kąty - gr.woj.

Zdjęcia: