Konsultacje z mieszkańcami prowadzone będą w terminie od 3 grudnia do 17 grudnia 2019 roku.

Przedmiotem konsultacji jest poszerzenie granic administracyjnych Gminy Miasto Włocławek o część terytorium Gminy Włocławek stanowiącą łącznie obszar wynoszący ok. 180 ha. Wynika to z planów inwestycyjnych Miasta Włocławek, w tym z konieczności usprawnienia układu komunikacyjnego oraz dążeniem do zabezpieczenia i wzmocnienia rozwoju miasta. Rada Miasta Włocławek wyraziła wolę zmiany granic administracyjnych Miasta Włocławek podejmując Uchwałę Nr XV/160/2019 z dnia 29 października 2019 r.

Każdy mieszkaniec będzie mógł oddać tylko jeden głos w wybranej przez niego formie, tj. w formie papierowej lub elektronicznej.

Ankiety konsultacyjne, wraz z treścią ogłoszenia i projektem zmian granic Miasta, będą udostępnione od 3 grudnia 2019 roku: w holu głównym Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek: www.wloclawek.pl.

Wypełnione ankiety konsultacyjne mieszkańcy Włocławka będą mogli składać w urnach ustawionych w miejscach udostępnienia formy papierowej. Ankieta w formie elektronicznej od 3 grudnia 2019 roku będzie dostępna pod adresem: www.wloclawek.pl.

Zmiany granic Miasta dokonuje Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, w trybie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i niezbędne jest zasięgnięcie opinii mieszkańców w tej kwestii poprzez przeprowadzenie konsultacji.

Szczegółowa treść Zarządzenia Prezydenta Włocławka w tej sprawie jest opublikowana: www.bip.um.wlocl.pl.

PRZEJDŹ DO ANKIETY KONSULTACYJNEJ