Urząd Marszałkowski zaprasza uczniów klas 4-7 szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego do uczestnictwa w III edycji konkursu „Ekologiczny Edukator Szkolny”, którego założeniem jest promocja postaw proekologicznych, wspierających ochronę środowiska.

Pierwszym etapem konkursu jest wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez nauczyciela-koordynatora (w terminie do 22 listopada 2019), w którym zostaną określone planowane działania i szacowane koszty. Spośród zgłoszeń zostaną wybrani uczestnicy konkursu, którzy otrzymają grant w wysokości do 650 zł na zrealizowanie projektu. Projekt ucznia może zostać udokumentowany w jednej z wybranych form: film, reportaż, prezentacja, wydawnictwo (książka, broszura), kronika aktywności (np. organizacji pikników ekologicznych) lub forma plastyczna itp.

W konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody w postaci rowerów dla uczniów, którzy zrealizują zwycięskie prace, a dla klasy laureata I miejsca, przewidziano dodatkowo wyjazd na „zieloną szkołę”.

Pełna informacja na temat konkursu: www.kujawsko-pomorskie.pl.