14 listopada 2019 roku kolejny rocznik absolwentów Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku odbierze z rąk swoich promotorów dyplomy ukończenia studiów wyższych I i II stopnia. W sali nr 50 Collegium Novum KSW przy ul. Okrzei 94A spotkają się tegoroczni absolwenci włocławskich wydziałów uczelni – Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 15.00.