Nabór wniosków rozpocznie się 15 października 2019 r. i potrwa do 31 marca 2020 r., jednak formularze wniosków są już dostępne (od dnia 7 października 2019 r.) w następujących punktach: Urząd Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13, Biuro Obsługi Mieszkańców, stanowisko Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym; Urząd Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22 Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym pokój nr 5; Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. ul. Ptasia 2a.

Wzór wniosku jest także załącznikiem do Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 października 2019 r.: www.bip.um.wlocl.pl.

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w Biurze Obsługi Mieszkańców na stanowisku Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym. Po analizie złożonych wniosków nastąpi ogłoszenie listy najemców, która zostanie przekazana Miejskiemu Budownictwu Mieszkaniowemu Sp. z o.o., celem zawarcia umów najmu. Kolejnym krokiem będzie złożenie przez przyszłych najemców wniosku o dopłaty wraz z kopią umowy najmu mieszkania oraz niezbędnymi oświadczeniami. Każda dopłata będzie przyznawana na okres 15 lat.

Szczegółowe materiały na ten temat: www.wloclawek.pl.